Jak postępować z odpadami pochodzącymi z samochodów?

0
1096
Jak postępować z odpadami pochodzącymi z samochodów

Demontaż pojazdów oraz recykling samochodów i ich części to w polskich realiach zagadnienie o dużej wadze. Chociaż w wielu dziedzinach życia udaje nam się ograniczać produkcję śmieci, wytwarzanie odpadów samochodowych nad Wisłą stale wzrasta, a do stacji demontażu pojazdów trafia corocznie już niemal pół miliona aut. Zgodnie z prawem ich rozbiórką i przetwarzaniem, które mają na celu odzysk surowców lub ostateczną utylizację odpadów pochodzących z pojazdów, zajmują się profesjonalne stacje demontażu pojazdów współpracujące z firmami z branży zarządzania odpadami. Na terenie Polski działa już ponad 1000 stacji demontażu, a trendy w dziedzinie recyklingu samochodów wyznacza najnowocześniejsza w Europie i Polsce firma z branży odpadowej – Stena Recycling. Na czym polega działalność stacji demontażu pojazdów? Jakie zasady obowiązują przetwarzających pojazdy wycofane z eksploatacji?

Pojazdy wycofane z eksploatacji – jak z nimi postępować?

W wielu europejskich i polskich aktach prawnych podkreśla się konieczność traktowania odpadów pochodzących z pojazdów zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, która za najbardziej wartościowe z punktu widzenia ochrony środowiska uznaje ograniczenie produkcji odpadów, a następnie procesy mające na celu ich ponowne użycie. Zakłady prowadzące demontaż i przetwarzanie w pierwszej kolejności powinny zatem skoncentrować się na wymontowaniu z pojazdów wycofanych z eksploatacji wszystkich elementów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia. Usunięcie sprawnych lub możliwych do naprawy urządzeń elektronicznych, elementów oświetlenia, skrzyni biegów czy felg zawsze poprzedzone musi być demontażem wszelkich komponentów i substancji niebezpiecznych, takich jak: paliwo, oleje, płyny chłodnicze i hamulcowe, akumulatory. Te muszą być odpowiednio zabezpieczone i przekazane do utylizacji. Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji zobowiązuje w dalszej kolejności stacje demontażu do wymontowania z samochodów wszystkich tych elementów, które nadają się do odzysku lub recyklingu. Ustawa obliguje także przetwarzających odpady samochodowe do prowadzenia drobiazgowej ewidencji i działania jedynie na podstawie właściwych zezwoleń, a ponadto wyznacza obowiązkowy poziom odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Wynoszą one odpowiednio 95% i 85% masy pojazdów przyjętych przez stację w skali roku.

Recykling samochodów – co można odzyskać z odpadów samochodowych?

Samochody wycofane z eksploatacji są źródłem wielu cennych surowców, a duża część komponentów, które dotąd trudno było wykorzystać w procesach odzysku, coraz częściej trafia do przetworzenia, stając się głównie źródłem energii. Na potrzeby recyklingu demontuje się siedzenia, tapicerkę, szyby i uszczelki, a także wyodrębnia się i segreguje tworzywa sztuczne z desek rozdzielczych, zderzaków i komponentów instalacji elektrycznej. Tworzywa sztuczne i opony kieruje się przede wszystkim do procesów odzysku energii, natomiast największą pod względem wagi grupą surowców odzyskiwanych z samochodów są odpady metali żelaznych i nieżelaznych. Dzięki projektom badawczym prowadzonym przez Stena Recycling, która oferuje rozwiązania dla branży motoryzacyjnej już od ponad 50 lat, z pojazdów wycofanych z eksploatacji i części samochodowych odzyskać można już ponad 30 różnych rodzajów materiałów. Nowe technologie opracowane przez Stena Recycling pozwalają znacznie zwiększyć poziom odzysku, którym można już objąć m.in. akumulatory litowo-jonowe, ważne źródło litu ze względu na deficyty tego pierwiastka w gospodarce oraz niewykorzystywane wcześniej mieszanki tworzyw sztucznych wykorzystywanych do produkcji wysokiej jakości paliwa.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ