Jak uzyskać licencję transportową?

0
1032
licencja transportowa

Chcesz prowadzić działalność związaną z transportem drogowym? Należy wówczas spełnić określone warunków i uzyskać zezwolenia oraz licencję. Artykuł 4 pkt 17 ust. z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym stanowi, iż licencja to ”decyzja administracyjna wydana przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego lub określony w ustawie organ samorządu terytorialnego, uprawniająca do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego”. Jej uzyskanie jest wymagane w pośrednictwie przy przewozie osób i rzeczy. W zakresie przewozu osób konieczna jest licencja poprzez transportowanie samochodem osobowym, taksówką oraz pojazdem samochodowym, który może przewieź powyżej 7, ale nie więcej niż 9 osób (wliczony jest w to kierowca).

Komu potrzebna jest licencja transportowa? Jak ją uzyskać?

Właściciel firmy transportowej nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu. Dotyczy to przestępstwa karnego skarbowego lub przestępstwa umyślnego przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku, a także warunkom płacy i pracy. Wykonywanie działalności z transportem drogowym przez tego przedsiębiorcę nie jest zakazane prawomocnym orzeczeniem. Oświadcza on o swojej dobrej reputacji. Osoba, która zarządza firmą, okazuje certyfikat kompetencji zawodowych. Potwierdza on wiedzę i kwalifikację związane z wykonywaniem działalności gospodarczej w dziedzinie transportu drogowego.

Aby zdobyć taki certyfikat, należy zdać egzamin w jednym z wybranych miast w Polsce, na przykład Warszawa, Poznań. Komisja egzaminacyjna znajduję się przy Instytucie Transportu Drogowego. Firma musi spełnić wymóg poprawnej sytuacji finansowej. Wynosi ona 50 000 euro. Jak potwierdzić takie możliwości finansowe? Można udokumentować to rocznym sprawozdaniem finansowym lub dokumentem, który uwierzytelnia własność nieruchomości, udzielone gwarancje bankowe lub posiadanie środków pieniężnych, bądź akcji. Wartość euro jest ogłaszana przez Narodowy Bank Polski. Przelicza się ją po kursie średnim, który obowiązuje 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym obydwa się sprawdzanie sytuacji.

Na jaki okres jest udzielana licencja transportowa?

Licencje transportowe są udzielone na czas oznaczony. Ich okres trwania jest nie krótszy niż 2 lata, ale nie dłuższy niż 50 lat. Forma prowadzonej działalności nie ma wpływu na udzielenie licencji. Można zarządzać jednoosobową działalnością gospodarczą czy być właścicielem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Plusem uzyskania licencji dla firmy jest możliwość korzystania z niej przez zatrudnionych kierowców.

W przypadku chęci powiększenia swojej działalności na inne kraje należy wówczas uzyskać licencję wspólnotową na transport międzynarodowy. Przedsiębiorca musi posiadać zezwolenie na działanie w zawodzie przewoźnika drogowego. Licencja wspólnotowa uprawnia do wykonywania transportu międzynarodowego i krajowego. Musi odbywać się to zgodnie z rodzajem przewozów, które zostały określone. Wydaje się ją na okres 5 lub 10 lat.

Wszelkie informacje na temat licencji transportowych można uzyskać na stronie https://www.licencjetransportowe.com/.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ